Tarih/Sanat/Kültür/Bilim/Kişisel Blog

2 Haziran 2020 Salı

Amazon Kadınları

Amazonlar, sadece kadınlardan oluşan bir topluluktur. Dünya üzerinde birçok bölgede yaşamıştır. Bu bölgelerden dikkat çekenleri ise orta Asya ve Anadolu topraklarıdır. M.Ö sekizinci yüzyıl şairi Homer, Amazon Kadınlarından bahseden ilk kişidir. Amazon kelimesi, memesiz anlamına gelmektedir. Bu anlam en çok kabul görendir. Bir inanışa göre yay ve mızrakları daha rahat kullanabilmek için sağ göğüslerini yaktıkları yada kestikleri söylense de, bulunan sanat eserlerinde iki memeleri de mevcut olarak resmedilmiştir. Orta Asya hikayelerine göre İskit ve Sakalardan geldikleri, İskitli kadın savaşçılarının Amazon kadınları olduğu söylenir. Dönemin göçleri sırasında Anadolu topraklarına gelerek Karadeniz bölgesinde yaşadıkları düşünülmektedir. Pausanias gibi önemli tarihçilere göre, Temiskira yani Samsun’un Terme ilçesini Amazon Kadınlarının anayurdu, başkenti olarak ifade eder.

Amazonlar hakkındaki bilgilerin çoğu Yunan kaynaklarında geçmektedir. Yaşadıklarını gösteren bulgular ise, Anadolu topraklarında, Karadeniz bölgesinde araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır. Halikarnas Balıkçısı, Anadolu Efsaneleri kitabında Amazon kadınları su şekilde anlatılmıştır; Bir gün Amazon erkekleri Zeus’la ilgili bir hikaye duyarak ‘’Biz babayız, asıl tohum bizde, kadınlar tarladan ibaret’’ diyerek başkaldırışlarını ifade etmiştir. Egemenliklerinden vazgeçmek istemeyen Amazon kadınları, bir kurultay yaparak başkaldırıyı bastırmaya karar verirler, Ergenliğe ulaşmış erkekleri kılıçtan geçirip, üreme organlarını keserek ana Tanrıçaya sunarlar. Bugünkü sünnet bu dinsel olayın ardından hafifleştirilerek günümüze kadar gelmiştir. Müslüman olmayan toplumlarda dahi kadın ve erkek sünnetlerinin yapıldığını bilmekteyiz. Afrika kabilelerinde bunların birçok örneği varken Amazon kadınlarının bahsedilen hikayesi bunu açıklar nitelikte. Tekrar Halikarnas Balıkçısı, Anadolu Efsaneleri kitabına dönecek olursak ‘’Amazonlar, erkek çocukları öldürmemiş, ilerleyen zamanlarda başkaldırmasınlar diye kol ve bacaklarını kırmışlardır. Erkeklere yün eğirmeyi, yemek pişirmeyi ve ev işlerini öğretmişlerdir. Ama çok geçmeden kolu kanadı kırık, yamrı yumru erkeklerden de hoşlanmaz olmuşlar. O zaman komşularıyla savaşta tutsak ettikleri erkekleri bir süre kullandıktan sonra öldürmeyi âdet edinmişler. Ama bu da hoşlarına gitmemiş. Komşu kabilelerle bir anlaşma yapmışlar. Her ilkbaharda tarlalar sürülüp tohumlar saçıldıktan sonra Amazonlar, komşu kabilelerin delikanlılarını sınır boyunca davet ederlermiş. Ekinler bereketli olsun diye sürülmüş toprağın saban izleri üzerinde erkeklere kavuşurlarmış. Amazonlar doğan çocukların kızlarını alıkoyar, erkek çocukları ise komşu kabilelere verirlermiş.”


Yunan Kaynaklarına Göre Amazon Kadınları

Amazon kadınları hakkındaki en ayrıntılı araştırma Yunan Şairleri tarafından yapılmıştır. Homer, Amazonları anlamı belirsiz bir terim olan ‘’antianeirai’’ olarak bahsetti. Yunan kaynaklarında Amazonların Pontus bölgesinde yani Türkiye sınırları içinde bulunan Karadeniz kıyısında yaşadıklarından bahsedilmiştir. Bu bölgede Kraliçeleri Hippilyta önderliğinde bağımsız bir krallık kurarlar. Bununla birlikte Ephesus, Sinope, Paphos ve Smyrna kentlerini de kurdukları söylenir. Tarih sayfasında birçok kez karşımıza çıkan Herodot, Amazonları erkekleri öldüren anlamına gelen ‘’androktones’’ olarak tanımlamıştır. Amazon bölgesinde erkekler yaşamazdı. Komşu kabile olan Gargareanları yılda bir kez ziyaret eden Amazon kadınları, doğan çocuklardan erkek olanları babalarına verir yada öldürür, kız olanları büyüterek tarım, avcılık ve savaşçılık gibi alanlarda yetiştirirlerdi. Yunan medeniyeti ile birçok kez savaşan Amazon kadınlarının, Yunanistan’ın Teselya, Chaeronea, Megara, Atina, Halkis şehirlerinde anıt mezar ve heykeller bulunmuştur. İzmir ilinin Selçuk ilçesinde bulunan Efes Antik Kent’te Yunan bakirelerinin yılda bir kez Amazon kadınlarına ithafen silahlar kuşanarak özel bir dans sergilediği anlatılanlar arasındadır.

Dede Korkut’a Göre Amazon Kadınları

Dede Korkut hikayelerinde Amazon kadınları ‘’Alp Kızları’’ ismi ile geçmektedir. Azerbaycan da yaşadıkları yada bulundukları iddialar arasında yer alır. Orta Asya Medeniyeti olan ve Türk oldukları söylenen İskit dilinde de ‘’oiorpata’’ denmektedir.

Türkiye’nin İzmir, Şanlıurfa gibi şehirlerinde Amazonların resmedildiği kabartmalar bulunmuştur. Samsun da mağara Terme de ise Amazonları anlatan heykeller mevcuttur. Herodot’a göre Giresun kalesinde ve Giresun Adasında Amazonların yaşadığını da İddia etmiştir.

Herodot sonrası Amazon kadınlarının izleri silinmeye başlamışken, 1990'ların başlarında ortak bir ABD-Rus arkeolog ekibinin Kurgan olarak bilinen yaklaşık 2.500 yıllık mezar höyüklerini kazarken olağanüstü bir keşif yaptı. Ural Dağları’nın güney ucundaki Pokrovka tarım sahasında Yablonski’yle konargöçer yaşamının peşindelerdi. Sauromatians ve onların torunları Sarmatians'a ait 150'den fazla mezarı gün yüzüne çıkardılar. Bu mezarlarda, Silahlarıyla gömülmüş savaşçı kadınlar bulundu. Tarife göre kadınlarda, sol tarafında bir demir hançer ve sağında 40 bronz uçlu ok vardı. Başka bir kadının iskeleti gömülü halde bulundu ve bükülmüş bir ok ucuna sahipti. Arkeologları şaşırtan sadece yaraların ve hançerlerin varlığı da değildi. Silah taşıyan kadınların boylarının bir hayli uzun olduğunu fark ettiler. Kadınların Amazonlar olduğu düşünülmekte.

Amazon Kadınları Türk mü? 

Tarihi kaynaklar haricinde kendi yorumumdan bahsetmek istiyorum. İskit bölgesinden geldiği iddia edilen, Kazakistan da kazı çalışmalarında bulgularına rastlanan, Dede Korkut’a göre Azerbaycan da yaşayan, Herodot’a göre Giresun kalesi ve Giresun Adasında yaşadığı söylenen, Halikarnas Balıkçısı, ‘Anadolu Efsaneleri’ kitabında İzmir, Şanlıurfa gibi şehirlerde yaşayıp Samsun, Ordu, Giresun Bölgesine yerleşen ve aklıma şu anda gelmeyen birçok bulguya söylentiye göre Amazon Kadınlarının Türk olma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum.

Türk tarihinde göç çok önemli bir rol oynar. Türk tarihine ciddi anlamda katkıları vardır. Düşünüldüğünde Amazonların, Orta Asya İskit topraklarından savaş, ganimet yada o toprakların zorluklarından dolayı Mogolistan, Kazakistan, Azerbaycan topraklarında geçerek Şanlıurfa’ya kadar ulaştıkları ardından ise Anadolu da Karadeniz topraklarına yönelerek Samsun Ordu, Giresun’a yerleştikleri görülüyor. Tarihi kaynaklara göre İzmir’de bulundukları ve ardından Yunan medeniyeti ile savaştıkları ortaya çıkıyor. Bu olanların ardından Yunan kaynaklarında bahsedilmeye başlanıyor. Tam bir Türk göçebe hayatı ve kültürünü andırıyor. Sizlerin bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz. Sizce Amazon Kadınları Türk mü?
Kaynakça
18 Mayıs 2020 Pazartesi

Is Driving the Main Reason for Traffic Accidents

Road accidents are the most unwanted things to happen to a driver. Traffic accidents are unfortunately very common in the world and the majority of these road crashes are caused by human acts. Thousands of people are killed every year by these horrible accidents. There are too many reasons for these accidents.

Definitely, speeding increases the chance of accidents and increases death risk, speeding can be the main reason for traffic accidents because most of the fatal accidents occur due to over speeding. The faster you drive, the slower your reaction time will be if you need to prevent an accident. As a matter of fact, the brakes won't stop the car as fast as you go.

Secondly, one of the major reasons for road accidents is reckless driving we can mention drunk driving, avoiding safety gears and being interested in something different while driving. When you drive drunk your reaction time to the events on the road will be ten times slower than normal. Avoiding safety gear doesn't prevent crashes but they can prevent you from death or decreases the risk of death. Last but not least distraction can also be one of the reasons, adjusting mirrors while driving, controlling the music and radio, being engrossed in something while driving will end up with an accident. Because the previous Sunday i was climbing to the Bolu mountain and I was engrossed with the snow while driving and the car slide to the out of the way.

Another reason can be the condition of the way such as the potholes, oil , snow, ice, slippery roads, deadly curves, broken barriers, the things that poured to the road and the traffic accidents that occurred before and road rages can cause multiple vehicle collisions and can be very deadly. When you are cruising on the road you may not escape from a pothole and if you are fast your car can bounce and flip over. Your car can slide in deadly curves if the road is slippery due to snow, ice or oil.

Even more, panic is also a major reason for car crashes, equanimity is necessary for a driver because when you face the risk of traffic, panic can lock you up and you can not react to anything that happened, and you, unfortunately, can die in vain.

All things considered, the main reason for traffic accidents is speed when you obey the laws of the traffic you will decrease the risk of accidents and death. The life is in your own hands like the steering wheel. Hold your life in your hands like you are holding the steering wheel.This article was prepared by Numan Kuru.


2 Mayıs 2020 Cumartesi

Studying in a Small City versus Big City

There are various differences between studying in small cities and big cities. Firstly, accessibility is very important, Imagine, taking a subway in a big city, and spending around one hour in a crowded train where you cannot even move a hand to take your phone to check it. In the second place, big cities, people are more antisocial and cold. Of course, it is in fact that there are more activities you can do in big cities during your leisure time. There are more cultural places, restaurants, parks, clubs, cinemas and other places to visit. Also the tranquility, it's hardly possible to find a peaceful environment in big cities. Then, safety, it is obvious safety is a big problem in big cities, unfortunately, there are always crime circumstances. From my point of view, more important is the economy in big cities everything is expensive and hard to afford. Prices might dramatically differ in big cities. Then, in small cities traffic is easier you can ride a bike to your school, and you can also take a walk if it is sunny, also, you can go by foot and breathe some fresh air. Then people are much more friendly in small cities. We can not find various events like in big cities, but we can find peaceful places and we can relax. Also, crime rates are less and the prices of everything is less than in big cities. In sum, big cities and small cities have cons and pros in such cases, and it depends on people to choose which one is better for

This article was prepared by Numan Kuru.

28 Nisan 2020 Salı

One Of The Worst Problem In The World

Stress is one of the biggest and most frequent problems in modern life, a little stress can cause big problems because stress never affects our life positively from my point of view. Stress can cause, psychological problems, memory problems, and stress that can affect the mind, body I mean appearance, and behaviors. Interestingly, there is also a phobia named "agyiophobia" which is the fear of stress. And unfortunately, stress is a cureless thing without your effort.

So, stress is our main problem in regular daily life. Stress can make your life unlivable. You can not communicate with people in a healthy way when you are under stress. Stress may ruin your eating habits. For me, I'm overeating when I'm under stress. It can be the opposite for you like under-eating. What can we do to get rid of it? or can we use it effectively? Of course, we can, stress can be a motivator. it can give us encouragement which is necessary to work properly. Stress can help you to put in your greatest effort into your work. Stress can help us to make things done. Stress may drive us to learn something.

For example, stressed people tend to commit suicide more than other people. This is, unfortunately, a scientific fact. Because these people are suffering from many more problems than others because stress can snowball into something. A little stress like should I wear this while I'm going to that meeting or this one can become Why I'm living, should I live or not. I know it sounds weird but there are maybe hundreds of dilemmas among this process.
Your work life, school life, can be affected by stress but how can it be possible? while they are the causes of your stress. It's easy to understand because we don't know which is the one that causes it. Being under pressure usually makes people so tense. While you are stressed you might be offensive to everyone for instance, to your colleagues you can hurt their feeling involuntarily. Moreover, while you are stressed you can not concentrate on anything. You can be bored with everything easily and it affects your success in life. Besides, while you are stressed it's hardly possible for you to make decisions correctly.

In Sum, stress is the cause of breakdown for people in their lives and this affects the psychology, work-life, and health of people. I completely consider being under stress is extremely bad and it always blocks us to be happy. We need to take control of your life before stress does. We must learn to control the stress to bring the effect to the minimum amount. "It's not the load that breaks you down, It's the way you carry it," says Lou Holtz. So we should learn to carry stress in the right way.

This article was prepared by Numan Kuru.


21 Nisan 2020 Salı

DSÖ'den Açıklama: Covid-19 Laboratuvarda Mı Üretildi?

Gündemi, yaşantımızı, alışkanlıklarımızı değiştiren, sevdiklerimizle aramıza mesafe koymamıza neden olan Coronavirüs ailesinden Covid-19 salgını hakkındaki iddaalar devam ediyor. ABD'nin görüşüne göre Covid-19 Çin'de, Çin'in görüşüne göre ise ABD'de üretildi. Bu durum gerçekten hayvandan bulaşan bir hastalık mı? Yoksa söylenildiği gibi laboratuvarda mı üretildi? Konu ile ilgili olarak ABD Başkanı Donald Trump'a Covid-19'un Wuhan şehrinde bir laboratuvardan yayıldığını ve bir stajyer'in erkek arkadaşına bulaştırması sonucu salgının başladığını, ABD yönetiminde bu inancın yüksek olduğu yönündeki iddaa sorulmasının ardından Trump, "Bu hikayeyle ilgili gittikçe daha fazla şey duyuyoruz. Göreceğiz. Meydana gelen bu korkunç durumla ilgili çok kapsamlı inceleme yapıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

DSÖ Kıdemli sözcüsü Fadela Chaib, haftalık olağan toplantısında Covid-19 hakkında oraya çıkan haberler ile ilgili konuştu. Virüsün kökenine ilişkin çalışmaların devam ettiğini söyleyen Chaib, ''Emin olduğumuz tek bir şey var o da virüsün bir hayvandan kaynaklanmış olması. Bir laboratuvarda manipüle edilmedi." diyerek konuyu açıkladı. DSÖ'ye göre şuanda elde olan bilgiler ışığında virüsün laboratuvarda üretilmediği söylenirken medya kuruluşlarının iddaa ile ilgili baskıları devam ediyor.

Sizce Covid-19 doğal yollarlar mı oluştu? Yada Laboratuvar da üretilen Biyolojik bir silah mı?


Are You Hitting The Panic Button?

Hitting the panic button mostly not good for us. Are you panicking under any amount of stress? Stress triggers panic and panic rocks the boat, makes your life hard. Imagine you are having an exam and you are under stress, you'll forget everything you know and you'll unfortunately fail. I'm suffering from panicking for the past five years. It makes my life hard because most of the time I have to think or do things twice.

It started after when I started to take taekwondo courses. I was very afraid of taekwondo matches because I never felt adequate myself for matches in the first year of the course. It was frightening me. Falling into the thought of "I'll lose it I can not win" is must be the worst thought of the World. When I was trying to get rid of this panic thing it started getting worse because this process also makes me feel under stress.

I decided to work about control my stress level. Working on it was still stressful. Hopefully, I managed to control it for a while, but it did not last long. I started to take pills doctor-controlled. As a matter of fact, it worked but not for a long time because I started to think it's psychological so it works only if I think it's good to take otherwise it's just a pill.


In the recent past, I've failed in my driving test because of my panic attacks. Then I started to think about why I can not be my own doctor/therapist. When I feel the heat of the panic I started to count or breathe deeply for reducing my heart rate. I'm still doing these methods to make my life a little easier. To be honest it's not always working but worked for my second driving test.

Now I want to become as cool as a cucumber but I still have to work on it. If you are hitting the panic button like me. Don't lend an ear to anyone just be your doctor. Just try your methods because someone's methods may not work for you but you can give it a try. The first thing I'll do is try to control myself more because it's my problem no one can control my feelings.

This article was prepared by Numan Kuru.

18 Nisan 2020 Cumartesi

Turan Birliği Kurulmalı Mı?Türk Devletlerinin her zaman istediği ancak bunun için yeterli girişimin olmaması, bölgedeki süper güçlerin engellemeleri ile hala daha Turan Birliğini kuramadık. Türkler tarih boyunca birlik halinde hareket etmiştir. Farklı devletler kursa bile diğer Türk Devletleri ile istişare ederek ve birbirinden güç alarak ebediyetlerini bu noktalara kadar getirmişlerdir. Türk Dünyasının azınlık olarak en büyük isteği Turan Birliğinin kurulmasıdır. Peki bu birlik neden kurulamıyor? Ya da gerçekten Türkleri kapsayan bir birlik kurulmalı mı? Bu soruların cevabını aramaya çalışacağız.

Öncelikle ülkemize ve diğer Türk devletlerine baktığımızda nasıl büyük sorunlar ile mücadele ettiğimizi bilmeyenimiz yoktur. Bölgede kendini süper güç sananların baskıları, emperyalist devletlerin sömürgeci tavırları, petrol savaşları ve bunlar gibi nicesi ile açık veya gizli olarak mücadele ediyoruz. Turan Birliğinin Kurulmasına engel olan neden, aslında çok açık olmakla beraber güçlü devletlerin baskılarıdır. Son yıllarda Avrupa Birliğinin istikrarsızlığı büyük sorunlara neden olurken, Amerika korkusundan İsrail’e ses çıkaramayan Avrupa, kendinden küçük olduğunu düşündüğü devletler üzerinde baskı kurmaya çalışıyor. Amerika’nın Irak savaşı yıllarında çocuk olsam da, izlediğim belgeseller ve okuduğum kitaplarda gördüğüm kadarıyla her savaş ortamında, sıkıştıkları anda hava desteği isteyerek ilerlemeye çalışması NATO’nun nasıl sıkıntıda olduğunun belirtileridir. Sözünü dinletemediği devletlere ambargo uygulamak sureti ile açık açık ekonomik savaş ilan eden sözde müttefik Amerika'nın bu girişimleri de ülkemiz, Türkiye Cumhuriyetini eski günlerdeki kadar etkilememekte ve daha ileri düzeye taşımaktadır. Kendi başımızın çaresine bakarak ciddi anlamdaki üretimlerimiz göz ardı edilmeyecek kadar büyük ve büyümeye devam ediyor. Hiçbir askeri ekonomik birliğe girmemize gerek yok, Kendi birliğimizi kuracak güce sahibiz. Ülkemizin yarım asırdır Avrupa Birliği kapılarında alay edercesine oyalamaları güçlenmemizi istemedikleri anlamına gelmektedir. Artık bu durumların farkına varmamız gerekiyor. Sorumuzun cevabına gelecek olursak, Turan Birliği kesinlikle kurulmalıdır. Bu birlik hiç bir şey yapmasa bile siyasi ve askeri açıdan ciddi anlamda caydırıcı bir etken olacaktır. Askeri güç olarak Asya ve Avrupa da söz hakkına sahip, tek dil konuşan, aynı kültürü, manevi değerleri taşıyan Kızıl Elma yazımda anlattığım gibi mazlumun yanında zalimin karşısında olabilecek büyük bir güçten bahsediyoruz. Belki geç kaldık belki de şu anda kurulmak üzere yada hiçbir zaman kurulmayacak. Ama unutmayalım ki Türkler bir olmadan, yaşanan tüm bu sorunlar bitmeyip, yerine yenileri eklenecektir. Sözlerimi tamamlarken Ziya Gökalp’in şiirinden bir bölüm paylaşmak istiyorum. ‘’Vatan ne Türkiye'dir Türkler'e, ne Türkistan; Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir: Türkler'e Turan’’ sağlıcakla kalın.

Sizce Turan Birliği Kurulmalı Mı? Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Tarihte Bugün 05/06/2000

İranlı yazar Huşang Golşiri 63 yaşında. İnsan hakları konusundaki çalışmaları nedeniyle 1999'da Eric Maria Remarque Ödülü'nü kazanmıştı.

İzleyiciler

Çeviri / Translation

EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanishTurkish

TELİF © Serhat Acar TÜM HAKLARI SAKLIDIR

( YORUMLARDA LİNK PAYLAŞMAYINIZ )