Tarih/Sanat/Kültür/Bilim/Kişisel Blog

4 Temmuz 2020 Cumartesi

Technology Addiction

Technology has changed the way people live, but it has also created problems that did not exist before. The large increase in the use of technology over the last decade has started basic changes to the way that people consume and share information and invented the newest kind of addiction that has affected people around the world.

Technology addiction includes several kinds of addictions including internet addiction, smartphone addiction, social media addiction, TV addiction, computer addiction, and gaming addiction to identify some. Technology addiction of any kind harms a person's health. Dry and itchy eyes, backache, frequent headaches, and obesity are among the general health problems encountered by technology addicts.


Technology addiction is not only creating problems in a person's health but also creates problems in a person's works, studies, and relationships.This will be very hard to live with that even if technology addicts will feel it but couldn't able to do something about it because his/her addiction will prevent him/her to try.

Technology addicts prefer technology over everything. A person addicted to technology is unable to concentrate on work. He/she will be lazy most of the time and this makes him/her tend to other things. He/she is unable to think creatively and logically. Moreover, he/she is so addicted to technology. He/she often ignores his/her necessities and misses deadlines. Instead of killing time with their family or friends, they prefer playing video games or chatting with friends online. They do not like associating with people face to face. They avoid going out and unfortunately, this act can cause fear of going out.

In order to get rid of technology addiction, at first you must want it you musn't let technology control your life. Then it is essential to divert your mind, your energy and your motivation in the right direction. You should try something different that interests you such as dancing, painting or some sports. Doing something you like will hold your mind off from technology. It is also necessary to get socialized while you trying to get over technology addiction physical interactions will help you. Asking support from family members will also help. You can also take professional help to get rid of technology addiction if nothing else seems to work.

To Conclude, Technology addiction is destroying people's life. Precautions must be taken from personal to general.You must limit its usage to avoid getting addicted to it. There should be specific deparments in schools and colleges to guide students to stay away from this addiction.You must make an effort to defeat it to lead a better life. If you are not taking any steps to crush it, it will crush you.


This article was prepared by Numan Kuru.2 Temmuz 2020 Perşembe

Gender Differences in Communication

Many social scientists, psychologists claim that there are numerous differences when men and women communicate. There are numerous gender stereotypes that cause different language features they use in their speech. At first, the male brain is about 10% larger than the female brain, but a bigger brain doesn't mean more efficient, So studies have shown that most women use both sides of their brains for communication, while men use only the left side. Secondly, Women are more careful and emotional the man. For instance; In male to male conversations, men are more seen to taunt and joke around with their friends through profanity, sarcasm, and humor. In addition, men tend to avoid serious and emotional topics while females have these type of topics in their everyday conversations. In female to female conversations, women are more careful about the choice of words they use, because women are more sensitive than men. It also same in women to men or men to women conversations men are more reckless it means men don't think before they talk, but it depends on the person, not every man or every woman in the same personality. In sum, there are obvious differences between men and women.


This article was prepared by Numan Kuru.


2 Haziran 2020 Salı

Amazon Kadınları

Amazonlar, sadece kadınlardan oluşan bir topluluktur. Dünya üzerinde birçok bölgede yaşamıştır. Bu bölgelerden dikkat çekenleri ise orta Asya ve Anadolu topraklarıdır. M.Ö sekizinci yüzyıl şairi Homer, Amazon Kadınlarından bahseden ilk kişidir. Amazon kelimesi, memesiz anlamına gelmektedir. Bu anlam en çok kabul görendir. Bir inanışa göre yay ve mızrakları daha rahat kullanabilmek için sağ göğüslerini yaktıkları yada kestikleri söylense de, bulunan sanat eserlerinde iki memeleri de mevcut olarak resmedilmiştir. Orta Asya hikayelerine göre İskit ve Sakalardan geldikleri, İskitli kadın savaşçılarının Amazon kadınları olduğu söylenir. Dönemin göçleri sırasında Anadolu topraklarına gelerek Karadeniz bölgesinde yaşadıkları düşünülmektedir. Pausanias gibi önemli tarihçilere göre, Temiskira yani Samsun’un Terme ilçesini Amazon Kadınlarının anayurdu, başkenti olarak ifade eder.

Amazonlar hakkındaki bilgilerin çoğu Yunan kaynaklarında geçmektedir. Yaşadıklarını gösteren bulgular ise, Anadolu topraklarında, Karadeniz bölgesinde araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır. Halikarnas Balıkçısı, Anadolu Efsaneleri kitabında Amazon kadınları su şekilde anlatılmıştır; Bir gün Amazon erkekleri Zeus’la ilgili bir hikaye duyarak ‘’Biz babayız, asıl tohum bizde, kadınlar tarladan ibaret’’ diyerek başkaldırışlarını ifade etmiştir. Egemenliklerinden vazgeçmek istemeyen Amazon kadınları, bir kurultay yaparak başkaldırıyı bastırmaya karar verirler, Ergenliğe ulaşmış erkekleri kılıçtan geçirip, üreme organlarını keserek ana Tanrıçaya sunarlar. Bugünkü sünnet bu dinsel olayın ardından hafifleştirilerek günümüze kadar gelmiştir. Müslüman olmayan toplumlarda dahi kadın ve erkek sünnetlerinin yapıldığını bilmekteyiz. Afrika kabilelerinde bunların birçok örneği varken Amazon kadınlarının bahsedilen hikayesi bunu açıklar nitelikte. Tekrar Halikarnas Balıkçısı, Anadolu Efsaneleri kitabına dönecek olursak ‘’Amazonlar, erkek çocukları öldürmemiş, ilerleyen zamanlarda başkaldırmasınlar diye kol ve bacaklarını kırmışlardır. Erkeklere yün eğirmeyi, yemek pişirmeyi ve ev işlerini öğretmişlerdir. Ama çok geçmeden kolu kanadı kırık, yamrı yumru erkeklerden de hoşlanmaz olmuşlar. O zaman komşularıyla savaşta tutsak ettikleri erkekleri bir süre kullandıktan sonra öldürmeyi âdet edinmişler. Ama bu da hoşlarına gitmemiş. Komşu kabilelerle bir anlaşma yapmışlar. Her ilkbaharda tarlalar sürülüp tohumlar saçıldıktan sonra Amazonlar, komşu kabilelerin delikanlılarını sınır boyunca davet ederlermiş. Ekinler bereketli olsun diye sürülmüş toprağın saban izleri üzerinde erkeklere kavuşurlarmış. Amazonlar doğan çocukların kızlarını alıkoyar, erkek çocukları ise komşu kabilelere verirlermiş.”


Yunan Kaynaklarına Göre Amazon Kadınları

Amazon kadınları hakkındaki en ayrıntılı araştırma Yunan Şairleri tarafından yapılmıştır. Homer, Amazonları anlamı belirsiz bir terim olan ‘’antianeirai’’ olarak bahsetti. Yunan kaynaklarında Amazonların Pontus bölgesinde yani Türkiye sınırları içinde bulunan Karadeniz kıyısında yaşadıklarından bahsedilmiştir. Bu bölgede Kraliçeleri Hippilyta önderliğinde bağımsız bir krallık kurarlar. Bununla birlikte Ephesus, Sinope, Paphos ve Smyrna kentlerini de kurdukları söylenir. Tarih sayfasında birçok kez karşımıza çıkan Herodot, Amazonları erkekleri öldüren anlamına gelen ‘’androktones’’ olarak tanımlamıştır. Amazon bölgesinde erkekler yaşamazdı. Komşu kabile olan Gargareanları yılda bir kez ziyaret eden Amazon kadınları, doğan çocuklardan erkek olanları babalarına verir yada öldürür, kız olanları büyüterek tarım, avcılık ve savaşçılık gibi alanlarda yetiştirirlerdi. Yunan medeniyeti ile birçok kez savaşan Amazon kadınlarının, Yunanistan’ın Teselya, Chaeronea, Megara, Atina, Halkis şehirlerinde anıt mezar ve heykeller bulunmuştur. İzmir ilinin Selçuk ilçesinde bulunan Efes Antik Kent’te Yunan bakirelerinin yılda bir kez Amazon kadınlarına ithafen silahlar kuşanarak özel bir dans sergilediği anlatılanlar arasındadır.

Dede Korkut’a Göre Amazon Kadınları

Dede Korkut hikayelerinde Amazon kadınları ‘’Alp Kızları’’ ismi ile geçmektedir. Azerbaycan da yaşadıkları yada bulundukları iddialar arasında yer alır. Orta Asya Medeniyeti olan ve Türk oldukları söylenen İskit dilinde de ‘’oiorpata’’ denmektedir.

Türkiye’nin İzmir, Şanlıurfa gibi şehirlerinde Amazonların resmedildiği kabartmalar bulunmuştur. Samsun da mağara Terme de ise Amazonları anlatan heykeller mevcuttur. Herodot’a göre Giresun kalesinde ve Giresun Adasında Amazonların yaşadığını da İddia etmiştir.

Herodot sonrası Amazon kadınlarının izleri silinmeye başlamışken, 1990'ların başlarında ortak bir ABD-Rus arkeolog ekibinin Kurgan olarak bilinen yaklaşık 2.500 yıllık mezar höyüklerini kazarken olağanüstü bir keşif yaptı. Ural Dağları’nın güney ucundaki Pokrovka tarım sahasında Yablonski’yle konargöçer yaşamının peşindelerdi. Sauromatians ve onların torunları Sarmatians'a ait 150'den fazla mezarı gün yüzüne çıkardılar. Bu mezarlarda, Silahlarıyla gömülmüş savaşçı kadınlar bulundu. Tarife göre kadınlarda, sol tarafında bir demir hançer ve sağında 40 bronz uçlu ok vardı. Başka bir kadının iskeleti gömülü halde bulundu ve bükülmüş bir ok ucuna sahipti. Arkeologları şaşırtan sadece yaraların ve hançerlerin varlığı da değildi. Silah taşıyan kadınların boylarının bir hayli uzun olduğunu fark ettiler. Kadınların Amazonlar olduğu düşünülmekte.

Amazon Kadınları Türk mü? 

Tarihi kaynaklar haricinde kendi yorumumdan bahsetmek istiyorum. İskit bölgesinden geldiği iddia edilen, Kazakistan da kazı çalışmalarında bulgularına rastlanan, Dede Korkut’a göre Azerbaycan da yaşayan, Herodot’a göre Giresun kalesi ve Giresun Adasında yaşadığı söylenen, Halikarnas Balıkçısı, ‘Anadolu Efsaneleri’ kitabında İzmir, Şanlıurfa gibi şehirlerde yaşayıp Samsun, Ordu, Giresun Bölgesine yerleşen ve aklıma şu anda gelmeyen birçok bulguya söylentiye göre Amazon Kadınlarının Türk olma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum.

Türk tarihinde göç çok önemli bir rol oynar. Türk tarihine ciddi anlamda katkıları vardır. Düşünüldüğünde Amazonların, Orta Asya İskit topraklarından savaş, ganimet yada o toprakların zorluklarından dolayı Mogolistan, Kazakistan, Azerbaycan topraklarında geçerek Şanlıurfa’ya kadar ulaştıkları ardından ise Anadolu da Karadeniz topraklarına yönelerek Samsun Ordu, Giresun’a yerleştikleri görülüyor. Tarihi kaynaklara göre İzmir’de bulundukları ve ardından Yunan medeniyeti ile savaştıkları ortaya çıkıyor. Bu olanların ardından Yunan kaynaklarında bahsedilmeye başlanıyor. Tam bir Türk göçebe hayatı ve kültürünü andırıyor. Sizlerin bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz. Sizce Amazon Kadınları Türk mü?
Kaynakça
18 Mayıs 2020 Pazartesi

Is Driving the Main Reason for Traffic Accidents

Road accidents are the most unwanted things to happen to a driver. Traffic accidents are unfortunately very common in the world and the majority of these road crashes are caused by human acts. Thousands of people are killed every year by these horrible accidents. There are too many reasons for these accidents.

Definitely, speeding increases the chance of accidents and increases death risk, speeding can be the main reason for traffic accidents because most of the fatal accidents occur due to over speeding. The faster you drive, the slower your reaction time will be if you need to prevent an accident. As a matter of fact, the brakes won't stop the car as fast as you go.

Secondly, one of the major reasons for road accidents is reckless driving we can mention drunk driving, avoiding safety gears and being interested in something different while driving. When you drive drunk your reaction time to the events on the road will be ten times slower than normal. Avoiding safety gear doesn't prevent crashes but they can prevent you from death or decreases the risk of death. Last but not least distraction can also be one of the reasons, adjusting mirrors while driving, controlling the music and radio, being engrossed in something while driving will end up with an accident. Because the previous Sunday i was climbing to the Bolu mountain and I was engrossed with the snow while driving and the car slide to the out of the way.

Another reason can be the condition of the way such as the potholes, oil , snow, ice, slippery roads, deadly curves, broken barriers, the things that poured to the road and the traffic accidents that occurred before and road rages can cause multiple vehicle collisions and can be very deadly. When you are cruising on the road you may not escape from a pothole and if you are fast your car can bounce and flip over. Your car can slide in deadly curves if the road is slippery due to snow, ice or oil.

Even more, panic is also a major reason for car crashes, equanimity is necessary for a driver because when you face the risk of traffic, panic can lock you up and you can not react to anything that happened, and you, unfortunately, can die in vain.

All things considered, the main reason for traffic accidents is speed when you obey the laws of the traffic you will decrease the risk of accidents and death. The life is in your own hands like the steering wheel. Hold your life in your hands like you are holding the steering wheel.This article was prepared by Numan Kuru.


2 Mayıs 2020 Cumartesi

Studying in a Small City versus Big City

There are various differences between studying in small cities and big cities. Firstly, accessibility is very important, Imagine, taking a subway in a big city, and spending around one hour in a crowded train where you cannot even move a hand to take your phone to check it. In the second place, big cities, people are more antisocial and cold. Of course, it is in fact that there are more activities you can do in big cities during your leisure time. There are more cultural places, restaurants, parks, clubs, cinemas and other places to visit. Also the tranquility, it's hardly possible to find a peaceful environment in big cities. Then, safety, it is obvious safety is a big problem in big cities, unfortunately, there are always crime circumstances. From my point of view, more important is the economy in big cities everything is expensive and hard to afford. Prices might dramatically differ in big cities. Then, in small cities traffic is easier you can ride a bike to your school, and you can also take a walk if it is sunny, also, you can go by foot and breathe some fresh air. Then people are much more friendly in small cities. We can not find various events like in big cities, but we can find peaceful places and we can relax. Also, crime rates are less and the prices of everything is less than in big cities. In sum, big cities and small cities have cons and pros in such cases, and it depends on people to choose which one is better for

This article was prepared by Numan Kuru.

28 Nisan 2020 Salı

One Of The Worst Problem In The World

Stress is one of the biggest and most frequent problems in modern life, a little stress can cause big problems because stress never affects our life positively from my point of view. Stress can cause, psychological problems, memory problems, and stress that can affect the mind, body I mean appearance, and behaviors. Interestingly, there is also a phobia named "agyiophobia" which is the fear of stress. And unfortunately, stress is a cureless thing without your effort.

So, stress is our main problem in regular daily life. Stress can make your life unlivable. You can not communicate with people in a healthy way when you are under stress. Stress may ruin your eating habits. For me, I'm overeating when I'm under stress. It can be the opposite for you like under-eating. What can we do to get rid of it? or can we use it effectively? Of course, we can, stress can be a motivator. it can give us encouragement which is necessary to work properly. Stress can help you to put in your greatest effort into your work. Stress can help us to make things done. Stress may drive us to learn something.

For example, stressed people tend to commit suicide more than other people. This is, unfortunately, a scientific fact. Because these people are suffering from many more problems than others because stress can snowball into something. A little stress like should I wear this while I'm going to that meeting or this one can become Why I'm living, should I live or not. I know it sounds weird but there are maybe hundreds of dilemmas among this process.
Your work life, school life, can be affected by stress but how can it be possible? while they are the causes of your stress. It's easy to understand because we don't know which is the one that causes it. Being under pressure usually makes people so tense. While you are stressed you might be offensive to everyone for instance, to your colleagues you can hurt their feeling involuntarily. Moreover, while you are stressed you can not concentrate on anything. You can be bored with everything easily and it affects your success in life. Besides, while you are stressed it's hardly possible for you to make decisions correctly.

In Sum, stress is the cause of breakdown for people in their lives and this affects the psychology, work-life, and health of people. I completely consider being under stress is extremely bad and it always blocks us to be happy. We need to take control of your life before stress does. We must learn to control the stress to bring the effect to the minimum amount. "It's not the load that breaks you down, It's the way you carry it," says Lou Holtz. So we should learn to carry stress in the right way.

This article was prepared by Numan Kuru.


21 Nisan 2020 Salı

DSÖ'den Açıklama: Covid-19 Laboratuvarda Mı Üretildi?

Gündemi, yaşantımızı, alışkanlıklarımızı değiştiren, sevdiklerimizle aramıza mesafe koymamıza neden olan Coronavirüs ailesinden Covid-19 salgını hakkındaki iddaalar devam ediyor. ABD'nin görüşüne göre Covid-19 Çin'de, Çin'in görüşüne göre ise ABD'de üretildi. Bu durum gerçekten hayvandan bulaşan bir hastalık mı? Yoksa söylenildiği gibi laboratuvarda mı üretildi? Konu ile ilgili olarak ABD Başkanı Donald Trump'a Covid-19'un Wuhan şehrinde bir laboratuvardan yayıldığını ve bir stajyer'in erkek arkadaşına bulaştırması sonucu salgının başladığını, ABD yönetiminde bu inancın yüksek olduğu yönündeki iddaa sorulmasının ardından Trump, "Bu hikayeyle ilgili gittikçe daha fazla şey duyuyoruz. Göreceğiz. Meydana gelen bu korkunç durumla ilgili çok kapsamlı inceleme yapıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

DSÖ Kıdemli sözcüsü Fadela Chaib, haftalık olağan toplantısında Covid-19 hakkında oraya çıkan haberler ile ilgili konuştu. Virüsün kökenine ilişkin çalışmaların devam ettiğini söyleyen Chaib, ''Emin olduğumuz tek bir şey var o da virüsün bir hayvandan kaynaklanmış olması. Bir laboratuvarda manipüle edilmedi." diyerek konuyu açıkladı. DSÖ'ye göre şuanda elde olan bilgiler ışığında virüsün laboratuvarda üretilmediği söylenirken medya kuruluşlarının iddaa ile ilgili baskıları devam ediyor.

Sizce Covid-19 doğal yollarlar mı oluştu? Yada Laboratuvar da üretilen Biyolojik bir silah mı?


Tarihte Bugün 08/08/1915

Mustafa Kemal, Anafartalar Grup Komutanlığı'na atandı.

Takipçiler

Çeviri / Translation

EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanishTurkish

TELİF © Serhat Acar TÜM HAKLARI SAKLIDIR

( YORUMLARDA LİNK PAYLAŞMAYINIZ )